Gers19.jpg

INTERVIEWEN

Een goed interview bestaat uit meer dan voorbereiding en de juiste vragen stellen. De kunst is om door te vragen bij onderwerpen die de geïnterviewde vanzelfsprekend vindt en te begrijpen wat diegene zegt terwijl je luistert. Dat verlangt van de interviewer inlevingsvermogen en geduld, maar vooral ook oprechte interesse. Drie kenmerken die mij typeren als journalist.

 

suyoBYpU_400x400.jpg

TEKSTSCHRIJVEN

Schrijven is een vak. Wie via tekst een boodschap wil overbrengen moet duidelijk, vlot en vermakelijk schrijven. Een moeilijke klus, zeker voor wie weinig of niks met taal heeft. Ik heb dat wel. Met een heldere opbouw, korte, prikkelende zinnen en de juiste toon zorg ik ervoor dat de boodschap concreet wordt en de juiste doelgroep wordt bereikt.


 

3-Reizen-Magazine-pdf_1.jpg

EINDREDACTIE

Een auteur zit vaak zo diep in zijn eigen tekst dat krom of onduidelijk taalgebruik niet meer opvalt. Dan is het fijn dat iemand met taalgevoel de tekst nog eens naloopt. Prikkelt de titel wel om verder te lezen? Past het taalgebruik bij de doelgroep? Als eindredacteur beoordeel ik teksten onder andere op deze punten, met als doel de inhoud beter naar voren te laten komen.